Veterantraktorplöjning i Odensbacken

Lördag 15 september kl 10.00
Valsta, Odensbacken.

Se de gamla traktorerna plöja, eller kom själv med din raritet!
Vid 12-tiden tröskar vi med tröskverk och halmpress vid tjänlig väderlek.
Klockan 13 får vi besök av

Hönsa-Karin & Co som underhåller.

Kontakt: Göran Johansson,
tel 070-5345221

Enoksson 2011

Hönsa-Karin

Bifogade filerSize
Affisch plöjning i Odensbacken 2012.pdf2.14 MB